چشم انداز

در بیان چشم انداز سعی می کنیم ساده باشیم: می خواهیم آنقدرسایت سودمند در عین حال کاربردی داشته باشیم که هر فرد مرتبط با صنعت توریسم، روز خود را با بازدید از این سایت آغاز نماید

آشیانه پرواز

با هدف توسعه فراگیر صنعت کشور با الگو گیری از مدل های موفق دنیا ،تعامل با مجربترین مدیران و کارآفرینان دنیا ،اطلاع و برخورداری از آخرین تکنولوژی و دستاوردهای علمی ، برگزاری تورهای علمی-تخصصی بازدید از نمایشگاه ها را ارائه می نماید .