آشیانه پرواز

بعنوان یکی از پیشگامان عرصه توریسم و جهانگردی در حدود چندین سال است که در کشور فعالیت خود را آغاز کرده و ازهمان ابتدا با بهره گیری از توان علمی و تخصصی کارکنان خود وپتانسیل موجود این صنعت در کشور هدف خود را در ارائه هرچه بهتر خدمات مناسب و منطبق با استانداردهای داخلی و بین المللی بنیان نهاده است و اینک علی رقم اینکه مدت زیادی از آغاز به کار این شرکت در زمینه تور نمی گذرد به یکی از پیشگامان TOUR OPERATOR در این صنعت نائل گشته ، لذا با بهره گیری از استاندارد روز دنیا در سیستم مدیریت کیفیت جهت تداوم این نظام ، اهداف عالیه ذیل را ترسیم و با اقتداری شایسته در اجرای آنها می کوشد:

احترام به ارباب رجوع و مشتریان و برآورده کردن نیازها و خواسته های آنها در قالب الزامات ملی و بین المللی در قالب سیستم رسیدگی به خواسته های مشتری )یکی از مهمترین اهداف شرکت می باشد.

افزایش و حفظ دائمی کیفیت خدمات جهت ارتقاء رضایت مشتریان ، سرلوحه پیشرفت این شرکت محسوب می گردد.

ضمن رعایت تمامی اصول اخلاق حرفه ای و رقابتی ، پیش بینی و ایجاد بازارهای موثر فروش را یکی از عوامل پیشرفت خود قلمداد میکند.

حفظ دیانت و ارتقاء فرهنگ اصیل ایرانی را جزو تعهد ملی خود می داند.

با بکارگیری از نظرات ارزنده مشتریان در بالابردن کیفیت خدمات ، پیشرفت خود را تضمین می کند.

برقراری ارتباطات مؤثر دوطرفه با تأمین کنندگان از جمله کارگزران، تامین کنندگان ، راهنمایان و خطوط هوائی وگزینش سخت گیرانه آنها جهت همکاری را می توان یکی از مهمترین عوامل پیشرفت شرکت دانست.

شناسائی مکان های جدید گردشگری به همراه امکانات رفاهی و جانبی در جهت گسترش خدمات جهانگردی را یکی از راههای افزایش رضایت مشتریان خود می داند.

اهتمام در جذب و بکارگیری هرچه بیشتر کارکنان فهیم ،کارا ،متخصص همراه با ارتقاء سطح علمی ، دانش روز و مهارت آنها با برگزاری کلاس های آموزشی مستمر با اعتقاد به اینکه بهترین سرمایه هر شرکت پرسنل آن شرکت می باشد، از دیگر اولویت های پیشرفت شرکت محسوب می شوند.

برقرار نمودن محیط مناسب جهت جذب و استفاده از ابتکارات ، خلاقیتها ، انتقادات و پیشنهادات فکری و راهبردی کارکنان در اجرای اهداف والای شرکت یکی از راههای افزایش انگیزه پرسنل خود می داند.