گروه tsparvaz برگزار می کند:

نمایشگاه ۲۰۱۴ Galabau

معتبرترین نمایشگاه جهانی در زمینه طراحی، ساخت و حفظ فضای شهری و فضای سبز می باشد. این نمایشگاه هر دو سال یکبار در شهر نورنبرگ آلمان برگزار می گردد. در سال ۲۰۱۲ بیش از ۶۰٫۰۰۰ بازدیدکننده حرفه ای شامل دست اندرکاران ساخت و ساز، طراحان فضای سبز و شهرسازی، آرشیتکت ها، مسئولین دولتی و شهرداری ها، خریداران ماشین آلات و … از این نمایشگاه بازدید به عمل آورده و ۱۰۷۸ شرکت معتبر جهانی نیز تولیدات و خدمات خود را عرضه نمودند.

محورهای اساسی نمایشگاه : ماشین آلات و تجهیزات ساختمانی (زلزله، ماشین آلات خاص برای ساخت چهارراه ها و محورهای اصلی، ماشین آلات سنگ بری و …)، مواد و مصالح برای ساخت و حفظ ساختمان، گیاهان و بذرها، حفظ و نگهداری ماشین آلات و تجهیزات، ساخت فضاهای ورزشی و تفریحی، حمل و نقل، طراحی شهری، انبار و سایت شهری، بخش های خاص (حمل درختان، آبیاری و زه کشی، زباله و بازیافت، تجهیزات قبرستان و …)، خدمات سازمانی و اداری، تشکل ها و سازمان ها، بازیافت و…