دریافت پکیج:
دریافت توضیحات:

پکیج اردیبهشت

 

 

مدت تور

 

تاریخ حرکت

 

درجه هتل

 

هزینه تور ( هر نفر در اتاق دبل )

تور ۴ روزه ایتالیا

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

۳star

4.950.000 تومان

۴star

950.0005. تومان

تور ۶ روزه  فرانسه+ ایتالیا

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

۳star

6.950.000 تومان

۴star

7.950.000 تومان

تور ۹ روزه  فرانسه + ایتالیا+اسپانیا

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

۳star

2 میلیون تومان +۲۰۰۰ یورو

۴star

2 میلیون تومان +۲۳۰۰ یورو